Waar is mijn vriendje? 

 

 • yi er san si wu liu qi
 • wode pengyou zai nali?
 • zai zheli, zai zheli
 • wode pengyou zai zheli!

 


 

These video's were originally published on youtube channels. 

Please see the "ads" embedded in the video's for more information on the publishers


 

"Wanneer wij samen spelen, 

is dat leuker dan wat dan ook

jij lacht naar mij, ik lach naar jou

Wanneer wij samen spelen

is dat leuker dan wat dan ook"

 

dang women tong zai yiqi, zai yiqi zai yiqi

dang women tong zai yiqi, qi kuaile wu bi

ni duizhe wo xiao xixi

wo duizhe ni xiao haha

dang women tong zai yiqi, qi kuaile wu bi

 


    Twee tijgers (Vader Jacob)

 

 • liǎng zhī lǎo hǔ, liǎng zhī lǎo hǔ
 • pǎo dé kuài, pǎo dé kuài  
 • yī zhī méi yǒu ěr duǒ 
 • yī zhī méi yǒu wěi bā
 • zhēn qí guài,zhēn qí guài

    Kleurenlied

 

 • yanse:kleuren
 • huang se: geel
 • hong se: rood 
 • lan se: blauw
 • hei se: zwart
 • bai se: wit

Wanneer wij samen spelen

(hieronder)


 

   Twee tijgers

 

    

     

       

    

    

    

 


 

Waar is vriendje?

 

            一二三四五六七
            我的朋友在那里?
            里 在
            我的朋友在里!

 


Vriendje zoeken

 

            找 朋 友
            找 呀 找 呀 找 朋 友
                 
                  

 


 

Little little Star

 

一闪一闪两星星

满天都是小星星

挂在天空放光明

好象千万小眼睛


一闪一闪两星星

满天都是小星星

 


        Wanneer wij spelen

 

            当我们同在一起

            在一起在一起

            当我们同在一起

            其快乐无比

 

            你对着我笑嘻嘻

            我对着你笑哈哈

            当我们同在一起

            其快乐无比